0884 562 775

Условия за ползване на сайта

Уважаеми потребители, Добре дошли в сайта на магазин “Слон Балон”!

Идеята за създаването на интернет магазина е да предложим на Вас, нашите клиенти, един по-лесен и забавен начин за разглеждане и закупуване от многобройните стоки предлагани в магазин ”Слон Балон”. Естествено при такъв вид комуникация е възможно да  възникнат някои недоразумения. В такива случаи екипа на ”Слон Балон” приветства намирането на взаимноприемливо решение. При отказ на една от страните за приемане на взаимноприемливо решение, ще влязат в сила следните права и задължения на страните.


Общи условия

Когато посещавате, разглеждате или използвате този сайт, Вие заявявате, че разбирате и приемате посочените в същия права и задължения като правен еквивалент на подписан между страните писмен договор и приемате, и се съгласявате да изпълнявате условията по този договор. "Слон Балон" си запазва правото да променя тези условия по всяко време и по всякакъв повод и ако Вие продължавате да използвате този сайт след подобна промяна това ще се счита за съгласие и приемане на променените условия и съдържание на този договор.


Сигурност

"Слон Балон" Ви гарантира, че Вашата лична информация, подадена в процеса на покупката ще бъде надеждно защитена. По никакъв повод и под никакъв предлог ние няма да продадем или предоставим Вашата лична информация на трета страна. Ние се задължаваме да използваме тази информация само в процеса на осъществяване и изпълнение на поръчката Ви, както и при нужда от помощ при бъдещи Ваши поръчки. По подразбиране някои оторизирани трети страни, които участват в разплащанията, доставката и други дейности свързани с изпълненията на вашите поръчки имат достъп до части от нашата база данни, които са свързани с изпълнението на техните задължения.


Авторски права

Освен ако не е изрично упоменато, цялото съдържание на този сайт, включително текста, графиките, снимките и запазените знаци са собственост на "Трейдмакс Къмпани" ООД, на доставчиците му или на производителите на съответните стоки и продукти и са защитени от международните закони за защита на авторските права.


Отказ от права

Стремежът на "Слон Балон" е да доставя на своите клиенти най-новите стоки и най-актуалната информация свързана с тях. Цялата информация, свързана със стоките и услугите, предлагани на този сайт се съгласува предварително с производителите и доставчиците на съответните стоки и услуги и се контролира ежедневно и независимо, както от тях, така и от администраторите на сайта. Въпреки това информация свързана с характеристики на дадени стоки и услуги на този сайт може да съдържа известни неточности, правописни или типографски грешки както и остарели данни. "Слон Балон" си запазва правото да променя или подменя всяка информация, материали, продукти или услуги, описани в този сайт по всяко време и по всякакъв повод. "Слон Балон" не носи отговорност и няма да уважи искове, основани на типографски или ценови грешки, допуснати в този сайт. "Слон Балон" си запазва правото да отказва поръчки по всяко време, включително поръчки, които съдържат неверни цени или невярно описание на продукта; поръчки, за които "Слон Балон" има съмнения, че са в нарушение на действуващите закони и поръчки, които "Слон Балон" счита, че са в ущърб на неговите или на собственика му интереси. "Слон Балон" си запазва правото да ограничава доставката на броя на продуктите или броя на поръчките от едно лице извършени чрез този сайт.


Отговорности

Всички стоки, закупени от сайта на ”Слон Балон”, се изпращат с куриерски служби. За всяка загуба или нарушение целостта на стоката по време на доставката е отговорна единствено куриерската служба. С подписването на разписката за приемане на стоката, Вие потвърждавате, че сте получили стоката във вид, количество и качество, което отговаря на поръчката Ви към ”Слон Балон”.


Предложения

"Слон Балон" приветствува всякакви коментари относно Вашия опит при разглеждането и пазаруването от неговия сайт, както и Ваши предложения относно подобряването на съдържанието, конструкцията или други елементи на сайта. Всякакви коментари, идеи и предложения относно съдържанието, програмирането или каквото и да е, отнасящо се до този сайт ще бъдат считани като собственост на "Слон Балон" и "Слон Балон" ще има правото да използува, разпространява, да развива и продава такива идеи и предложения без изричното съгласие на техния автор - във всякакъв вид, форма и технология позната сега или в бъдеще и приносителят се отказва от всякакви искове за права върху тези идеи и предложения сега и за в бъдеще.


Законодателство

Този сайт е създаден и се контролира от фирма ”Трейдмакс Къмпани” ООД, регистрирана по законите на Република България. Законодателството на Република България ще се прилага при спазването на тези права и задължения. Всички възникнали спорове по действието на този договор и произтичащите от него права и задължения ще се отнасят и решават от съд в Република България, и всички страни се съгласяват изрично, че приемат юрисдикцията на този съд.


Цялостно съгласие

Тези права и задължения, заедно със самостоятелно поетите задължения на ”Слон Балон” по гаранциите, изпращането, политиката на сигурност и други подобни задължения, поети от нас в този сайт съставят цялостното споразумение между Вас и ”Слон Балон”.