0884 562 775

Ганчев

Ganchev

http://www.ganchev.bg

„Ганчев” е компания, наследила 30-годишни традиции в областта на хранителната промишленост. Фирмата е лидер на пазара за детски храни в национален мащаб. Брандът е добре познат сред потребителите и се радва на тяхното доверие и лоялност.

Интегрирането на четири основни компонента гарантира качеството на нашата продукция: