Размер 74 (26) 6- 9 месеца

5.75 лв.   4.02 лв.
6.75 лв.   4.72 лв.
7.69 лв.   5.38 лв.